تجهیزات ازمایشگاهیrss

جدیدPage_1454494172_2766
توضیحاتواکنش زنجیری پلیمراز یا PCR
جدیدimenology-vidas
توضیحاتتست های هورمونی، عفونی و ایمنی
2349_picture_thum
توضیحاتدستگاه الکترولیت آنالایزر prolyte
xv
توضیحاتاقلام وارداتی زیر از کمپانی CITOTEST