Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fast, easy & for free

Lorem ipsum dolor sit amet.

Post an ad

فروش ترازو Adam آدام انگلستان و A&D ژاپن

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 215
نمایش داده شده: 89
انقضا: ۱۳۹۶-۰۳-۳۱ ۱۲:۲۶:۰۰
شماره تماس 77132237-77132238
تاریخ انتشار ۱۳۹۵-۰۹-۲۱ ۱۲:۲۶:۰۴

توضیحات

فروش ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي ADAM انگلستان

نماينده رسمي فروش ترازو Adam انگلستانفروش رسمي ترازوهاي كمپاني A&D ژاپن    تمام دستگاه هاي اين كمپاني موجود و قابليت بازديد دارند.لازم به ذکر است یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش  و نصب رایگان در تعهد شرکت میباشد.ترازو HCB 602H از کمپانی ADAM انگلستان 0.01 تا 600 گرمترازو HCB 123 از کمپانی ADAM انگلستان 0.001 تا 120 گرمترازو HCB 1002 از کمپانی ADAM انگلستان 0.01 تا 1000 گرمترازو HCB 3001 از کمپانی ADAM انگلستان 0.1 تا 3000 گرمترازوآزمایشگاهی ACB plus 3000 از کمپانی ADAM انگلستان 0.1 تا 3000 گرمترازوآزمایشگاهی NBL 423i و NBL 423e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 420 گرمترازوآزمایشگاهی NBL 4602i و NBL 4602e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 01 تا 4600 گرمترازوآزمایشگاهی NBL 823i و NBL 823e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 820 گرمترازوآزمایشگاهی NBL 1623i و NBL 1623e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 001 تا 1620گرمکیت دانسیته DDK  و پرینتر ATP از کمپانی آدام انگلیتان PW124فروش ترازو  بادقت 0.0001 و توان  120 گرمPW184  فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 180 گرمPW214 فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 210 گرمPW254  فروش ترازو با دقت 0.0001 و توان 250 گرمPGW153e  و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 150 گرمPGW253e و PGW153i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 250 گرمPGW453e و PGW453i فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 450 گرمPGW753e و PGW753i  فروش ترازو با دقت 0.001 و توان 750 گرمPGW1502e و PGW1502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 1500 گرمPGW2502e و PGW2502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 2500 گرمPGW3502e و PGW3502i  فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 3500 گرمPGW4502e و PGW4502i فروش ترازو با دقت 0.01 و توان 4500 گرم ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAMبا قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دماییترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAMبا قابلت اندازه گیری دانسیته – اتو کالیبره – با قابلیت تصحی دماییترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 250 گرم ADAMبا قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره – با قابلیت تصحی دماییترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 120 گرم ADAMبا قابلت اندازه گیری دانسیته – اتوکالیبره - – با قابلیت تصحی دماییترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.0001 گرم تا 180 گرم ADAMبا قابلت اندازه گیری دانسیته - – با قابلیت تصحی دماییترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 50 گرم ADAMکالیبره اتوماتیک - با کارکرد در دمای 160 درجه سانتیگرادترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 50 گرم ADAMکالیبره اتوماتیک -ترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 2500 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 3500 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 4500 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 150 گرم ADAMکالیبره اتوماتیکترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 250 گرم ADAMکالیبره اتوماتیکترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.001 گرم تا 450 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 250 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 1500 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 300 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 600 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1000 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.01 گرم تا 1500 گرم ADAMکالیبره اتوماتیکترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 600 گرم ADAMکالیبره دستیترازوی دیجیتال آنالیتیک 0.1 گرم تا 3000 گرم ADAMکالیبره دستیترازو دو کفه آویز 100 گرمی با جعبه وزنه OMEGAترازو دو کفه آویز زنجیری 0.01 تا 500 گرم BEW-390Rترازو دوبازو 0/2 گرم تا 200 گرمترازو دوکفه 0/2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2Aترازو دوکفه 0/5 گرم تا 500 گرم باجعبه وزنه JPT505ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT201ترازو دوکفه 1گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT20Aترازو دوکفه 1گرم تا یک کیلو با جعبه وزنه JPT10ترازو دوکفه 2 گرم تا 200 گرم با جعبه وزنه JPT2ترازو دوکفه 2 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50Aترازو دوکفه 2گرم تا دو کیلو با جعبه وزنه JPT202ترازو دوکفه 5 گرم تا 5 کیلو با جعبه وزنه JPT50ترازو دوکفه 5 گرم تا 500 گرم با جعبه وزنه JPT55ترازو دوکفه آویز 100 گرمترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرمترازو سه بازو 0/01 تا 311 گرم مدل MB311اوهایوسترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم MB2610ترازو سه بازو 0/1 تا 2610 گرم مدل MB2610 اوهایوسترازوی پنج هزارم تا 150 گرم دیژیتال SNUG-150ترازوی رطوبت سنج یکهزارم تا 50 گرم دیژیتال MB-50ترازوی نامه کش مدل BCR-220R گریفینترازوی یکدهزارم تا 120 گرم دیژیتال CY-104ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY-204ترازوی یکدهزارم تا 220 گرم دیژیتال CX-220ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CT-1200ترازوی یکدهم تا 1200 گرم دیژیتال CTG-1/2ترازوی یکدهم تا 2100 گرم دیژیتال CT-2100ترازوی یکدهم تا 3000 گرم دیژیتال مدلPFA3000ترازوی یکدهم تا 6 کیلوگرم دیژیتال CKG-6Hترازوی یکدهم تا 600 گرم دیژیتال CT-600ترازوی یکدهم تا 6000 گرم دیژیتال مدلPFA6000ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال PFA300ترازوی یکصدم تا 1000 گرم دیژیتال مدل PFA1000ترازوی یکصدم تا 1200 گرم دیژیتال CT-1202ترازوی یکصدم تا 2200 گرم دیژیتال CG-2202ترازوی یکصدم تا 300 گرم دیژیتال CT-302ترازوی یکصدم تا 3100 گرم دیژیتال CG-3102ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال CT-602ترازوی یکصدم تا 600 گرم دیژیتال مدلPFA600ترازوی یکهزارم تا 100 گرم دیژیتال CT-100Cترازوی یکهزارم تا 120 گرم دیژیتال مدل PT-120ترازوی یکهزارم تا 220 گرم دیژیتال CY-220ترازوی یکهزارم تا 360 گرم دیژیتال CY-360ترازوی یکهزارم تا 510 گرم دیژیتال CY-510ترازوی یک گرم تا 15 کیلوگرم دیژیتال CKG-15ترازوی یک گرم تا 3 کیلوگرم دیژیتال CTL-3ترازوی یکدهزارم تا 301 گرم دیژیتال CX-301ترازوی یکدهم تا 1100 گرم دیژیتال CT-1100ترازوی دیجیتالی 0.01-500grترازوی دیجیتالی 0.1-1000grترازوی یک کفه ای 2610gr با دقتgr 0.1ترازوی یک کفه ای 200gr با دقت0.5 grترازوی دو کفه ای 200 گرمی با جعبه وزنه با دقت 0.5grترازوی دو کفه ای 500gr با دقت 0.5gr با جعبه وزنهترازوی متلر سوئیسرطوبت سنج با دقت 0.001 گرم و توان 51 گرم مدل MX-50 ترازوي آزمايشگاهي اتوكاليبره با دقت  0.01 ميلي گرم و توان 202 گرم مدل GR202 ترازوي آزمايشگاهي اتوكاليبره با دقت  0.1 ميلي گرم و توان 300 گرم مدل GR300ترازوي آزمايشگاهي اتوكاليبره با دقت  0.1گرم و توان 200 گرم مدل GR200 ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.001 گرم و توان 600 گرم مدل GF600ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.001 گرم و توان 300 گرم مدل GF300 ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.001 گرم و توان 300 گرم مدل FX300 ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 6 كيلو گرم مدل GF6000ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 3 كيلو گرم مدل GF3000ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 3 كيلو گرم مدل FX3000ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 600 گرم مدل EK600iترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300iترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.01 گرم و توان 200 گرم مدل EK200iترازوي آزمايشگاهي با دقت 0.01 گرم و توان 120 گرم مدل HT120 ترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.1 گرم و توان 6 كيلو گرم مدل EK6000iترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.1 گرم و توان 3 كيلو گرم مدل EK3000iترازوي آزمايشگاهي قابل نصب بر روي كامپيوتر  با دقت  0.1 گرم و توان 2 كيلو گرم مدل EK2000iترازوي آزمايشگاهي با دقت 0.1 گرمو توان 500 گرم مدل HT500 ترازوي آزمايشگاهي با دقت  1 گرم و توان 3 كيلو گرم مدل HT3000 ترازوي آزمايشگاهي  اتوكاليبره  با دقت 0.1 گرم و توان 30 كيلو گرم مدل GP30 K ترازوي آزمايشگاهي با قابليت نصب به كامپيوتر با دقت 0.001 گرم و توان 320 گرم مدل GF300 i ترازوي آزمايشگاهي با قابليت نصب به كامپيوتر با دقت 0.0001 گرم و توان 220 گرم مدل GR200 iترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.01 گرم و توان 3200 گرم مدل GF3000 I  ترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.01 گرم و توان 2200 گرم مدل GF2000 I ترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.01 گرم و توان 1200 گرم مدل GF1000 ترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.01 گرم و توان 620 گرم مدل EK600ترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.01 گرم و توان 300 گرم مدل EK300 ترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.01 گرم و توان 500 گرم مدل EK500 ترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.1گرم و توان 6000 گرم مدل EK6000 ترازوي آزمايشگاهي قابل  نصب به كامپيوتر همراه با ups  با دقت 0.1گرم و توان 3000 گرم مدل EK3000 ترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.1 گرم و توان 10 كيلو گرم مدل SK10Kg ترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.1 گرم و توان 10 كيلو گرم مدل SK10Kgترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.1 گرم و توان 20 كيلو گرم مدل SK20Kgترازوي آزمايشگاهي امكان فعاليت با برق و باطري با دقت 0.1 گرم و توان 30 كيلو گرم مدل SK30Kgترازوي آزمايشگاهي پرتابل با دقت 0.1 گرم و توان 1000 گرم مدل TH1000  ( ترازو از کمپانی های A&D ، KERN ، METLLER TOLEDO،ADAM, SARTORIUS، CITIZEN، WITEG، PRECISA )ترازوي آزمايشگاهي پرتابل با دقت 1 گرم و توان 5000 گرم مدل TH5000

موقعیت


تهران